donderdag 27 oktober 2016

Temple of Starlight en haar Algemene Voorwaarden.

De "kleine lettertjes" van de Algemene Voorwaarden van de Temple of Starlight, van Ina Custers van Bergen, staan onderaan op deze website onder de kop "Disclaimer" Sterzoeker wil deze Disclaimer eens nader onder de loep nemen. De Disclaimer geeft inzicht in de methode van financieel verplichtingen, die de Temple of Starlight haar leden oplegt.


Mocht u lid willen worden van Ina Custers haar magische orde "The Temple of Starlight". Dan raden wij u aan deze disclaimer eerst even heel erg goed te lezen. U verplicht uzelf namelijk tot het (door)betalen van deze dure opleiding, ook als besluit om halverwege het cursusjaar te stoppen. Het lidmaatschap van de Tempel of Starlight wordt namelijk automatische verlengt als u niet op tijd bent met uw afzegging. De originele tekst van de disclaimer is in deze blog in het rood opgenomen. De zwarte tekst er tussenin is ons commentaar.


Een nieuwe student kan slechts drie keer vrijblijvend deelnemen aan een lesdag. Alleen de gevolgde lessen worden dan in rekening gebracht. Daarna wordt verdere deelname automatisch beschouwd als inschrijving voor de gehele opleiding.

Dit wil zeggen dat u na deelname aan drie lesdagen, zeker moet zijn of u lid wilt wordt of niet. Blijven wil zeggen dat u een lid bent van de orde of The Temple of Starlight en dat u voortaan dient te betalen, conform de hier onder beschreven algemene voorwaarden.

Dubbelklik op deze afbeelding om deze in groot formaat te lezen.

Gaat u door met de lessen dan bent vanaf dat moment volwaardig-lid van een "magische orde", of "geheim genootschap". De TOS staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting met de kenmerk: "religieuse organisatie". (Zie  bovenstaande afbeelding)  Zonder dat u weet bent u lid geworden van iets wat in de volksmond "kerkgenootschap" heet.

Ina Custers laat haar cursisten niet weten dat ze na aanvang van het lidmaatschap voor minstens een jaar finacieel verplicht zijn aan haar tempel. Op de rekening die het lid ontvangt, wordt deze verplichting niet vermeld. Men ontvangt een rekening voor 5 lessen, halverwege het jaar volgt dan een tweede rekening van 375 euro. Op deelname aan meerdere groepen, binnen de Temple of Starlight geeft Custers ook geen korting.

Bij inschrijving verbindt u zich voor een lesjaar. U gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving wordt automatisch verlengd naar de volgende cursusjaren. Lesgeld is in beginsel verschuldigd per semester, waarvoor de volgende regels gelden:

Hierboven leest u dus; Als u lid wordt, voor 1 semester: (5 lessen), dat het u verplicht de resterende 5 lessen ook te betalen. Dat wil dus zeggen dat u 2x 375 euro moet betalen.  (Huidige prijs sinds 2015, betreft 450 euro. In dit artikel staan afbeeldingen met prijzen van eerdere datum. We houden dit aan in het artikel.)

Voor aanmeldingen tijdens het semester geldt:
• starters in het voorjaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 februari van dat jaar.
• starters in het najaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 september van dat jaar.
Voor afmeldingen tijdens het stichtingsjaar geldt dat het lesgeld over een geheel semester verschuldigd blijft.


As u op vakantie gaat en er vallen een of twee lessen in uw vakantie dan bent u uw geld van de niet gevolgde lessen domweg kwijt. Dit geldt ook als u ziek bent of als u onverwacht niet naar les kan. Bij de Temple of Starlight kent men geen genade em dient metn altijd het volledige bedrag te betalen.

Een rekening van de Temple of Starligt, om privacy redenen is de naam van de cursist door XXXXXX XXXXXXX vervangen.

De verschuldigde lesgelden wordt geïnd in 1 jaarlijkse termijn, twee halfjaarlijkse termijnen (in overleg is een betaling in 12 maandelijkse termijnen in principe mogelijk). Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd.

De rekening wordt door Ina Custers van Bergen, twee keer per jaar verzonden. Het bedrag is 2x 375 euro. (Let wel sinds 2015 bedraagt dit bedrag vanaf januarie 2X 450 euro.) ( Op afbeelding van deze rekening staat een oud bedrag.) Daarbij komt nog 7 euro administratiekosten. Een extra les, bij de Temple of Starlight,  zal ook "extra" in rekening worden gebracht. In zo'n geval betaald men niet het "vaste" ledentarief van 85 euro + 7 euro administratie kosten, maar men betaald dan 95 euro plus 7 euro administratiekosten. Ook blijkt uit de praktijk dat men bij de Temple of Starlight alert moet op zijn voor "foutjes" dat er bv niet meer aan tussentijdse lessen in rekening zijn gebracht, dan werkelijk gevolgde lessen.

Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk Ter beoordeling van het stichtingsbestuur is in uitzonderlijke gevallen annulering met restitutie van het lesgeld mogelijk (langdurige ziekte). Een verzoek tot annulering dient schriftelijk aan het stichtingsbestuur te worden voorgelegd.

Hier leest u het zelf; als u halverwege het jaar opzegt volgt automatisch een rekening van nogmaals 450 euro.

Bij het bestuur aankloppen voor eventuele klachten heeft weinig zin. Het bestuur achter de stichting the Temple of Sartlight bestaat in zijn gegeel uit de familie Custers; Ina Custers, haar echtgenoot en haar moeder. Hier heeft Sterzoeker eerder al over geschreven. Zie ook: The Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen

Custers zal zelf het besluit neemt dat u het resterende lesgeld dient te betalen, indien u hier over een klacht zou indienen.

Als u weigert te betalen ontvangt u een brief met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen, anders komt de deurwaarder langs.

Stichting Temple of Starlight behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
Stichting Temple of Starlight informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
In het geval het door overmacht niet mogelijk is om een les in de ‘eigen’ groep bij te wonen, kan in overleg een gastles in een parallel groep worden gevolgd.


Dat wil zeggen dat u alleen nog terecht kan in Rotterdam. De les locaties: Dordrecht,  Haarlem en Eindhoven zijn inmiddels wegens gebrek aan leden opgedoekt. Custers heeft sinds kort haar tempel ondergebracht in oud winkelpand op Kleiweg 14-16 in Rotterdam.

Niet alles wat u op de web-pagina van de Temple of Starlight aan lessen en cursussen vermeldt staat wordt ook daadwerkelijk gegeven.

Op de website van The Temple of Starlight staat vermeld ook dat er ook les wordt gegeven in Scheveningen bij lacaldera. De twee aangekondigde cursussen, hebben zee hoge lesgelden, van 750 euro.

Naast deze cursussen geeft Ina Custers allerlei korte zogenaamde meditatie avonden en lezingen. Voor 50 euro of 20 euro kunnen belangstellende kennis maken met de TOS.

Deze avonden zijn in feite bedoeld om mensen te lokken en te hersenspoelen, zodat ze doorgesluisd kunnen worden naar de tempellessen die in Rotterdam, op de Kleiweg 14-16 gegeven worden en momenteel 450 euro per 5 lessen kosten.

Het lesgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd.
Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de Temple Training, is de cursist 50% van het volledige lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight.


Wie zich aanmeld binnen 6 weken voor aanvang van de cursus valt niet onder die onder de 7 dagen bedenktijd. Wie binnen 12 tot 6 weken annuleert dient de helft van 450 euro, dat is 225 + 100 euro administratie kosten te betalen. U betaald dan maar liefst 550. Waar die 100 euro organisatie- en administratiekosten op gebaseerd zijn is Sterzoeker een raadsel. Op de reguliere rekeningen van de Ina Custers wordt namelijk 7 euro administratie kosten in rekening gebracht, wat pure winst is.  Met 100 euro extra maakt Ina Custers het helemaal bont.

Tussentijdse opzegging
Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.


Met andere woorden; U bent in (bijna) alle gevallen uw geld kwijt!

Algemene voorwaarden voor de Temple Retreats en Seminars
Inschrijving voor de Temple Retreats en Seminars geschiedt schriftelijk of via email. U ontvangt hierna een nota voor het volledige bedrag van het seminar.
Iedere student heeft na inschrijving nog 7 werkdagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
U dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te voldoen.
In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van de prijs van het volledige seminar verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 100,00 organisatie- en administratiekosten.
In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight. Gezien de aard de organisatie van weekend-retreats is het niet mogelijk gelden te restitueren in geval van calamiteiten (zoals bv ziekte).


Bij de Temple of Starlight betaal je 450,00 voor een wekend workshop. Wilt u een eenpersoons kamer, dam komt daar nog 25 euro bij.

Algemene voorwaarden voor de Solo Magical Trainingen
Inschrijving is op elk moment mogelijk, en geldt per half jaar. Lesgeld dient na acceptatie van de inschrijving te worden betaald. Daarna worden de lessen digitaal ter beschikking gesteld, en heeft de student de mogelijkheid om gebruik te maken van de supervisie. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.


De kosten voor de Solo Magical Trainingen, bij de Temple of Starlight, bedragen op dit moment 285,00. Dat kan ook zomaar weer veranderen. Eerdere kosten voor deze training waren 420 euro, maar dit is recent verlaagd naar 285, aangezien niemand zich meer inschreef wegens deze hoge kostprijs.

Wilt een schriftelijke cursus magie, dan raden wij u aan om eens bij The Servants of Light (SOL) te gaan kijken. U krijgt dan precies dezelfde lessen, en u betaalt een stuk minder.

Sterzoeker raadt u aan; Bezint eer ge aan een magische opleiding begint. Het zou namelijk 100X jammer zijn dat u uw zuur verdiende centjes kwijt raakt aan iets wat u wellicht op een gegeven moment helemaal niet meer wilt volgen.

Wij zouden gezien de vage algemene voorwaarden al helemaal niet aan een cursus bij The Temple of Starlight beginnen, want stel dat de Magus uw brief met opzegbericht zogenaamd niet heeft ontvangen, dan kan u nog jaren de rekeningen van Ina Custers- van Bergen in uw brievenbus verwachten en dat moet u niet willen

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight  beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw te brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/
 http://www.westernmysteryschool.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails